Kategorija: Zgodovina izseljevanja – Slovenija

PRISPEVKI K ZGODOVINI SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA

Organiziranost skrbi za Slovence po svetu po drugi svetovni vojni. 3.del Leta 1946 je bila v okviru Ministrstva za delo FLRJ v Zagrebu ustanovljena Uprava za izseljensko službo. To je bilo pravzaprav nadaljevanje komisariata za izseljence v stari Jugoslaviji, ki je prav tako imel sedež v Zagrebu. Leta 1947 je bila zgoraj omenjena uprava ukinjena … Nadaljuj z branjem PRISPEVKI K ZGODOVINI SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA

Slovensko izseljenstvo po prvi svetovni vojni v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

Po prvi svetovni vojni se izseljevanje iz naših krajev ni zaustavilo, spremenile so se le smeri izseljevanja. Primorski Slovenci, ki so v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno živeli pod Italijo, so se zaradi težkih gospodarskih razmer in nacionalnih pritiskov fašistične Italije še vedno izseljevali predvsem v dežele Latinske Amerike. Prav tako pa so … Nadaljuj z branjem Slovensko izseljenstvo po prvi svetovni vojni v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev

Slovensko izseljenstvo v času Avstro-ogrske monarhije

Izseljevanje slovenskega prebivalstva je bilo vedno le del širšega, splošnega jugovzhodnega evropskega toka izseljenstva, ki je z vzhoda in juga potekal na zahod in sever Evrope. Njegov začetek sodi v 19. stoletje, ko je začelo prebivalstvo Evrope skokovito naraščati. V letih od 1860 pa do 1910 se je na primer iz Evrope izselilo že okoli … Nadaljuj z branjem Slovensko izseljenstvo v času Avstro-ogrske monarhije